Yaa ja ëxpëktyëjkë Jesús ajxy kyuꞌixy
2
1 Jimë Jesús myiiñ gyaꞌay Belén jim Judea naax jooty, mënit tiempo mënabë Herodes ënajty ryeyꞌatyën. Mënit tiempo duꞌumbë, jim Jerusalengë ëxpëktyëjk ajxy myejch, xëëbëdsëëmpyë ajxy ënajty të chooñ, 2 nëm ajxy yajtëëy:
—¿Maa jeꞌe ja judíos ajxy ryeyꞌajpyë ja të myiñ të kyaꞌayëbë? Ix tëë ëjtsë myëdsaꞌa nꞌijxë jim xëëbëdsëëmpyë, a paaty ëjts yaa të nmiñ të nmech jëduꞌun ëjts nwinguꞌudsëgëꞌëwët.
3 Ku ja rey Herodes jëduꞌun myëdoyꞌajty, oy oyë tyëgëëy tajpë maabyë, janë jëduꞌun ja jerusalenkpë jëyaꞌay ajxypë. 4 Mënitë rey Herodes ja teety windsë́n këjx yajꞌyaaxmugyëë mëdë ley yajnëꞌixëëbyëdëjk ajxy, a nëm ajxy myëyajtëëy:
—¿Maa ja Cristo ëdaꞌa myinaꞌañ kyaꞌawaꞌañ?
5 Nëm ja yaꞌay ajxy yꞌadsooy:
—Belén jim Judea naax jooty, ix jëduꞌun ja Diosë myëdyaꞌaky jëgapxnajxpë kyujaꞌay:
6 “A miich Belén kajpt, Judea naax jootypë,
janteꞌemchobaatp miich mëduꞌuntyë mëj kajpt ajxy jim Judá naax jooty.
Ix jimë winwoobë tuꞌuk pyëdsëmaꞌañ,
jeꞌechë nꞌisraelpë jëyaꞌay ajxy xyajnëꞌixëꞌëwánëp.”
7 Mënítëdsë Herodes ja ëxpëktyëjk ajxy ameeꞌch myëjꞌwooy jëduꞌun ajxy myëyajtëëy mënaa ja mëdsaꞌa tyeꞌemkyëꞌëxëꞌtsoꞌoñ.
8 A mënit ja ëxpëktyëjk kyejxy Belén, nëm ajxy ñëmaay:
—Nëkx ajxy jim, nëgwentë ajxy myajtë́w myajtëꞌxët ma ja yaꞌay ënaꞌk uunk këxpën. A ku ajxy mbaadët, xyꞌawaanëbëch ajxy, jëduꞌunëch nëkxy nwinguꞌudsëgëëbyë.
9 Ku ja rey ajxy yꞌukmamëdooy, mënitë ëxpëktyëjk ajxy tyuꞌubëjkumbë, a ja mëdsaꞌa ajxy ënajty të yꞌíxyëbë xëëbëdsëëmpy, jëyëjp ënajty jeꞌe ñëkxy, ëxtë ooy jim tyënaaxyë́py ma ja yaꞌay ënaꞌk uunk ënajtyën. 10 Ku ja mëdsaꞌa ajxy yꞌijxy, oy oyë ajxy jyanteꞌemxyondaaky. 11 A ku ajxy tyëjtëgëëy, yꞌijx ja yaꞌay ënaꞌk uunk ajxy mëdë tyaj María, wyinjijkëdaak ja yaꞌay ënaꞌk uunk ajxy, wyinguꞌudsëgëëy ajxy, mënitë kyaaxë uunk ajxy yakꞌawaach, myooyë oro ajxy mëdë jojt nebyë poomënbë tyadsë mirra perfume. 12 A ku yꞌabaaty mënabë ëxpëktyëjk ajxy ënajty wyiꞌimbidánë ñaax jooty, wiink tuꞌu ajxy ñëkxëëñë, ix agumaꞌayꞌaam Dios ënajty të yajꞌwinꞌíxy ku ajxy jim kyaꞌanëkxëꞌëwët ma Heródesën.
Yaa ajxy pyëyëꞌëky, ñëkxy ajxy Egipto naax jooty
13 Tëë ja ëxpëktyëjk ajxy ënajty jim choꞌonë, mënitë José ja Mëj Windsënë yꞌángel tuꞌuk agumaꞌayꞌaam wyinꞌijxy ku yꞌagëꞌëxëꞌëgëëy, nëm ñëmaayë:
—“Pëdëꞌëk, mëtnëkx yëꞌë yaꞌay ënaꞌk uunk mët yëꞌë tyaj, pëyëꞌëk, nëkx jim Egipto naax jooty. Jim mmëꞌëmëꞌëwët ëxtë kunë nꞌawaanëm, ix jyaꞌëxtaꞌawaambyë Herodes yëꞌë yaꞌay ënaꞌk uunk, jëduꞌun yakꞌoꞌogët.”
14 Mënit koodsë José myaꞌabyëdëꞌky, myëtnëkx ja yaꞌay ënaꞌk uunk mët ja tyaj jim Egipto naax jooty. 15 A jim myëꞌëmëëy ëxtë kunë Herodes yꞌooꞌky, jëduꞌun tyëyjádët nebyë Mëj Windsë́n myënaañën Diosë myëdyaꞌaky jëgapxnajxpëꞌaam: “Egíptochë nꞌuunk të nyaaxpëdsë́my.”
Yaa Herodes ja piꞌigꞌënaꞌk ajxy yajꞌyakꞌoꞌogyëë
16 Ku ja Herodes ñëjwëëy ku ënajty të wyinꞌëëñëë, oy oyë ñëꞌëgëjotmaꞌty, a jeꞌe ënajty ñëꞌëmaapy nepy ja ëxpëktyëjk ja xëë jumëjt ajxy ënajty të ñëgapxyën, mënitë leeꞌk këjx yajꞌyakꞌoꞌogyëë ja yaꞌay ënaꞌk uunk ajxy naam minbë ëxtë ja ajxy ënajty mejts jumëjt mëëtpë, jim Belén mët mëduꞌuntyë kajpt wyinduum yꞌagonë. 17 Mënítëts jeꞌe duꞌun tyëyjajty nebyë Diosë myëdyaꞌaky jëgapxnajxpë Jeremías myënaañën:
18 “Jim Ramá ja jëꞌëw xuuts yajmëdóy,
oy oyë ajxy jyëꞌëy yaꞌaxy, jyëꞌxy wyapxy;
ja Raquel wëꞌëjyëëpy wëꞌëyaaxp ja yꞌuunk këxpë ajxy.
A kaj ñëꞌëgëyakjotkapxmëkpëgaꞌañ
jeꞌe gyëxpë ku yꞌuunk të kyëxyyakꞌooꞌkëxë.”
Yaa ajxy wyiꞌimbijnë Nazaret
19 Ku Herodes yꞌooꞌnë, jimnë José ënajty Egipto naax jooty, mënitë Mëj Windsënë yꞌángel tuꞌuk agumaꞌayꞌaam wyinꞌijxy ku yꞌagëꞌëxëꞌëgëëy,
20 nëm ñëmaayë: “Pëdëꞌëk, mëtnëkx yëꞌë yaꞌay ënaꞌk uunk mët yëꞌë tyaj, wiꞌimbít Israel naax jooty, ix tëë ajxy jeꞌe yꞌooꞌnë ja yaꞌay ënaꞌk uunk ajxy ijty jawëꞌëyakꞌoꞌogaambë.”
21 Mënitë José jyanchpëdëꞌky, myëtnëkx ja yaꞌay ënaꞌk uunk mëdë tyaj, wiꞌimbijt ajxy Israel naax jooty. 22 Pero ku José myëdoyꞌajty ku Arquelao ënajty ryeyꞌaty jim Judea naax jooty ma ja tyeety Herodes ënajty të ryeyꞌatyën, mënit chëꞌëgëëbyëjky ku jim ñë́kxët; pero kumaꞌayꞌaamë Dios ja José yꞌawaanë, a paaty jim ñëkxnë Galilea naax jooty. 23 Jim ajxy chënaadyaakpëjky ma ja kajpt xyëꞌatyën Nazaret, jëduꞌun tyëyjádët nebyë Diosë myëdyaꞌaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy myënaañën ku Jesús ënajty yajxëꞌataꞌañëë nazaretpë jëyaꞌay.