^
Filimooni
ɄPaulo ahunʼamuha ʉFilimooni
ɄPaulo ahunaabhila ʉFilimooni
ɄPaulo ahunaabhila ɨnkʉmbʉ ʉOneesimo
Amazwi aga lagane