4
‑Tɛ 'kuo ‑hʋɩn* a nyiblo gbagbʋ ꞊tɛɛ la 'ʋ ‑Yusu lɛ
1 Nyɩsʋa a ‑Hihiu* kɔɔ ‑Yusu win kɩ pɛpɛ. ‑Yusu a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑hɔn 'lɩ 'nie ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Sudɛn wien, Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'mʋ, 'ɛ gba 'lɩ꞊ɩ ‑tɛ ‑mʋ', nyiblo ꞊dʋ 'yɩ 'lɩ 'ti. 2 ‑Ɛ ‑bɩ 'kuo ‑hʋɩn* a nyiblo gbagbʋ, kɛ‑ ɛ pɩ, 'ɛ yɩ 'ʋ ‑Yusu lɛ ꞊tɛɛ ‑nɩ, ‑ɛ di꞊e nu, ɛ 'mʋ ‑tɩ 'wla, 'kɩ 'ʋ 'a 'Baɩ Nyɩsʋa ye', 'ɛ ꞊tɛɛ 'ʋ꞊ʋ lɛ, 'kɩ 'lɩ ‑nyrɔwɩ a ‑wlɩ nɩ 'hʋɛn 'kwli. 'Kɩ 'lɩ ‑nyrɔwɩ a 'mʋ 'kwli, ‑Yusu ꞊ci* nɩ. ‑Tɛ ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kanʋ ‑tʋa la 'a nunuo. 3 ‑Ɛ ‑bɩ 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ wɛn: «'Bʋ mɔ, ꞊nɩ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, lee 'hɩɔ ‑bʋ, bʋ ‑hɛ 'flɔɔ.» 4 ‑Ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊tu꞊o ꞊wɔn, ɛ wɛn: «Ʋ 'crɩ꞊ɩ nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ, ɛ 'yɩ dididɛ nɩ ‑do 'pa‑, ɛ 'nɩ ‑nu꞊o lɩ꞊ɩ, ‑tonyiblo 'nɩ ‑nɩ꞊ɩ 'klɔ.»
5 ‑Tɛ ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ gba 'lɩ ‑Yusu dʋgba ꞊dʋ 'lu, ti nɩ ‑do a ti 'yri, 'ɛ tɔɔ ꞊nɛ ‑tʋtʋ kɩ a 'blʋgbɩ a pɛpɛ, 6 ɛ wɛn: «'Blʋgbɩ ‑bʋ, 'a 'klɩ, kɔ 'a ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, 'n di ‑mɔ꞊ɔ 'nɩ ‑nyi. 'A pɛpɛ a 'mʋ, ʋ ‑nyi 'mɔ꞊ɔ nɩ. 'Na 'mumu, nyiblo, 'n ‑hʋɛ, ɛ nɔ‑ 'n di꞊e ‑nyi ‑wɛ. 7 'A ‑tɩ, 'bʋ mɔ, ꞊nɩ bla 'mʋ kwlɩ yɩ bʋ, 'kɩ 'ʋ 'na 'ʋ꞊tuulɛ a ‑ta', ‑mɔ di 'a pɛpɛ a 'mʋ kɔ.» 8 ‑Ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊tu꞊o ꞊wɔn, ɛ wɛn: «Ʋ 'crɩ꞊ɩ nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ: ‑Na Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa nɩ ‑do, ɛ nɔ‑ blɛɛ yɩ, ‑bʋ bla kwlɩ bʋ, 'kɩ 'ʋ 'a 'ʋ꞊tuulɛ a ‑ta', nɔ‑ blɛɛ ‑tɩ a 'yi'bʋalɛ yɩ.»
9 Dɛ a 'mʋ, ‑tɛ ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ gba 'lɩ꞊ɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli, 'ɛ 'yaa 'lɩ꞊ɩ Nyɩsʋa a 'kagbaʋ* kɩ, ɛ wɛn: «'Bʋ mɔ, ꞊nɩ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, ‑ɛ ‑bɩ ‑bʋ ꞊pluu 'lɩ ꞊hlɔn, 10 ‑ɛ nu꞊o, ʋ 'crɩ꞊ɩ nɩ, ‑ɛ mɔ:
‑Na ‑tɩ, Nyɩsʋa kɔ bʋ lee nɛ 'a lɛlenyʋ,
ʋ 'mʋ ‑mʋ 'yie ꞊tu,
11 ʋ 'mʋ ‑mʋ klɔ, ‑ɛ di꞊e nu,
‑na bʋ 'nɩ ꞊ha 'hɩɔ yɩ ꞊gbɛ.»
12 ‑Ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊tu꞊o ꞊wɔn, ɛ wɛn: «Ʋ 'crɩ꞊ɩ nɩ ‑wɛ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ: ꞊Yɩ yɩ ‑blɛɛ ‑nɩ, ‑bʋ ꞊tɛɛ 'ʋ ‑na Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa lɛ.»
13 ‑Tɛ 'kuo ‑hʋɩn a nyiblo gbagbʋ ‑wɛ 'kɩ ‑Yusu a lɛ꞊tɛɛlɛ ‑mɔ, 'kɩ 'lɩ 'kabɩ a gblegble 'kwli, ‑ɛ ‑bɩ ɛ ‑ha꞊a mɛ lɛ, 'ɛ mu 'ʋ ti lɛ ‑ple mɔ, ‑ɛ kɔ 'yri ɛ di 'ʋ꞊ʋ lɛ ꞊tɛɛ mɔ ‑dii ‑nɩ de.
‑Tɛ ‑Yusu ꞊tu la 'a ‑kʋan ‑wlu, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli
14 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊hɩan ‑mɔ, 'ɛ mu 'lɩ Galileblʋgba 'kwli. Nyɩsʋa a ‑Hihiu*, 'ɛ kɔɔ ꞊nɛ win kɩ pɛpɛ, 'ɛ ‑nyi꞊e 'klɩ. 'A 'nyrɛ 'hɛɛn la 'blʋgba a pɛpɛ kɩ bʋ, 15 'ɛ tʋɛ Nyɩsʋa a ‑tɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayo* blɛ, nyibli a pɛpɛ 'ʋ 'bʋɛ Nyɩsʋa a ‑tɩ 'yi.
Nasalɛtɩ a nyibli 'yɩ la ‑Yusu ꞊wlʋ yɩ ‑kuo ‑nɩ
16 ‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ, 'kɩ ‑Yusu mu 'lɩ Nasalɛtɩ, ‑ɛ mɔ 'dɩɔ ‑kɔ 'kwli ɛ kuu 'lɩ. ‑Wuwle‑nyrɔwɔ*, 'ɛ pa 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu* bʋ, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ɛ ni꞊e lɛ, 'ɛ 'du ye', ‑ɛ di꞊e nu, ɛ 'mʋ Nyɩsʋacrɩɛn ‑hre, 17 'ʋ ‑nyi꞊e 'crɩɛn ‑mʋ', Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Esai* 'crɩ la, 'ɛ kla꞊a yɩ, 'ɛ yɛ 'crɩɛnkʋtɩɔ ‑mʋ' kɩ, ɛ ꞊mʋɛ wɛn lɛ. 'Crɩɛnkʋtɩɔ a 'mʋ, 'a win, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
18 «Nyɩsʋa a ‑Hihiu*, ɛ nɔ‑ nɩ 'ʋ 'mʋ ke',
Nyɩsʋa 'ɛ ‑ha 'lɩ 'mʋ,
'kɩ ꞊bʋ pʋ 'a ꞊haantitie nyibli ‑mʋ',
‑ʋ nɩ nyaɩ lɛ,
Nyɩsʋa 'ɛ lee 'mʋ, 'kɩ ꞊bʋ lee ꞊koyo,
‑ɛ mɔ, ɛ di ꞊nʋ 'nɩ ꞊gblɛ.
꞊Bʋ lee 'yii'dɔnyʋ,
‑ɛ mɔ, ɛ di꞊e 'nɩ nu, ʋ 'mʋ lɛ yru.
꞊Bʋ lee nyibli ‑mʋ', ʋ ꞊tui ꞊hɩʋɛn,
‑ɛ mɔ, ɛ di ꞊nʋ 'nɩ ꞊gblɛ ‑wɛ.
19 ꞊Bʋ lee 'waa pɛpɛ, ‑ɛ mɔ, ti nyre 'ʋ nɩ,
‑ɛ kɔ 'yri Kʋkɔnyɔ di 'ʋ ꞊nʋ꞊ʋ ‑tɔɔ ‑nɩ,
‑ɛ mɔ, ɛ nʋɛ ꞊nʋ nɩ.»
20 ‑Tɛ ‑Yusu ‑wɛ ‑mɔ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ 'pla 'crɩɛn a 'mʋ nɩ, 'ɛ ‑nyi꞊e Nyɩsʋa a 'kayu a ‑kʋannunyɔ, 'ɛ nɩ bʋ. Nyibli a pɛpɛ, ‑ʋ nɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu bʋ, ʋ 'wlaa ꞊nɛ 'yii ‑mɔ. 21 ‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ ɛ pɩ ꞊nʋ yɩ de, ɛ wɛn: «'Crɩɛnkʋtɩɔ ‑mʋ', 'n ‑hre wɛn, a 'wɩn wɛn, ‑tɩ ‑bʋ, ɛ hlɛ, kɩkɛ ‑bʋ, 'kɩ ɛ muu kɛ 'ʋ 'lu ‑mɔ.» 22 Nyibli a pɛpɛ, ‑ʋ nɩ 'ʋ, ʋ wɛn 'nɩ: «Ɛ yɩ 'nɩ 'plɛ ‑tɛɛ.» Ɛ kɛɛ ꞊nʋ ꞊wlɩ lɛ, 'kɩ 'ʋ yɩnɔwin, ɛ pɩ a ‑ta', ʋ wɛn: «꞊Bɩ nyiblo ‑bʋ, ɛ 'yɩ Sosɛfʋ* a 'yu 'pa‑?» 23 ‑Ɛ ‑bɩ ‑Yusu wɛn: «'N yi꞊e nɩ, ‑ɛ mɔ, a di pʋ 'mʋ 'ledʋ ‑bʋ yɩ, ‑ɛ mɔ: ‑Dɔtɔ, pɩa ‑dɩɔnʋ, a 'mʋ 'mʋ yrɛ pʋ de: ꞊Wlɩlɛkɛɛ‑tɛblɩ a pɛpɛ ‑mʋ', ‑nuu 'lɩ Kapɛnaɔdɩɔ 'kwli, ‑a 'wɩn 'a ‑tɩ nɩ. Ʋ nɩ ‑do a 'mʋ, nuu 'nɛ꞊ɛ ‑dɩɔnʋ a 'dɩɔ 'kwli ‑wɛ.» 24 Ɛ wɛn 'nɩ de: «'N yɩ 'a mʋ 'nɩ ‑lee ‑nɩ, ɛ 'yɩ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ* ꞊dʋ ‑kɔ, ʋ kuo ꞊wlʋ yɩ, 'kɩ 'lɩ 'a dɩɔnʋ a 'dɩɔ 'kwli. 25 'N yɩ 'a mʋ 'nɩ ‑lee ‑nɩ de, ꞊wlɩlɛkɛɛ‑tɛblɩ ‑mʋ', Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Eli* ni la, bʋ bi 'lɩ 'a mʋ 'kwli, ti ‑kɔ 'yri 'nu 'kee la didie, 'ɛ gba 'yrɩ nɩ ta nɛ ꞊hɔnpʋɩ nɩ ꞊hlon'hʋɛn, kɔ, ‑tɛ 'kanʋ yɩ la lɛ di, 'kɩ 'nɛ‑ ‑tʋtʋ kɩ. Ti a 'mʋ 'yri, ‑tʋgbanʋgbɩ ‑hʋ la 'nɛ‑ Yisraɛkʋɛ* a 'blʋgba 'kwli nɩ, 'ʋ ‑hʋɛ la ‑hɛɛlɛ. 26 Kɛɛ, ɛ 'yɩ la nyiblo ꞊dʋ ‑kɔ, Nyɩsʋa bʋ lee la 'lɩ Eli ‑mɔ, 'bʋ 'yɩ la ‑tʋgbanʋgba nɩ ‑do ‑mʋ', ‑ɛ 'yɩ Yisraɛkʋɛyrʋwlʋ 'pa‑. 'Kɩ ɛ 'ti la 'lɩ hɩapʋdakɔ ‑bɩ 'nyɩ, 'kɩ 'lɩ Salɛtadɩɔ 'kwli, ‑ɛ 'mʋɛ Sidɔdɩɔ yrɛ, Eli a 'mʋ 'ɛ ‑hɛɛ la꞊a, 'kɩ 'lɩ ꞊wlɩlɛkɛɛdɛ 'kwli, ‑ɛ nu꞊o, ‑tʋgbanʋgba a 'mʋ, ɛ kuo la Nyɩsʋa ꞊wlʋ yɩ. 27 Kʋɛ 'ʋ꞊ʋ ‑mɔ bʋ de, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Elise* a ti 'yri, ꞊hrannunyʋ ‑hʋʋ la 'nɛ‑ Yisraɛkʋɛ a 'blʋgba 'kwli nɩ. Kɛɛ, Elise a 'mʋ, ɛ 'yɩ la 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑wɛ, bʋ ‑wɛɛ la nyiblo ꞊dʋ a 'kʋɛ, 'bʋ 'yɩ nyiblo ‑bʋ, ‑ɛ mɔ Naama*, ‑ɛ 'yɩ Yisraɛkʋɛyu 'pa‑, ‑ɛ kɔ 'lɩ Siliblʋgba 'kwli. Ɛ nɔ‑ kɔ 'kʋɛ ɛ ‑wɛɛ la ‑nɩ, ‑ɛ nu꞊o, ɛ kuo la Nyɩsʋa ꞊wlʋ yɩ.»
28 Nyibli a pɛpɛ a 'mʋ, ‑ʋ nɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu bʋ, ‑tɛ ʋ 'wɩn ‑tɩ a 'mʋ, ‑Yusu ‑hla, ‑ɛ ‑bɩ ʋ bi yrʋ' lɛ, 29 'ʋ 'du ye' lɛ, 'ʋ klɔ꞊ɔ, 'ʋ ꞊tɩɔ ꞊nɛ 'dɩɔ, 'ʋ gba 'lɩ꞊ɩ dʋgba ‑mʋ', ‑ɛ kɔ 'lu 'waa 'dɩɔ nɩ 'lɩ, ‑ɛ di꞊e nu, ʋ 'mʋ 'lɩ꞊ɩ yɩ 'nyraa ‑nɩ, ɛ 'mʋ ꞊hlɔn bi, ɛ 'mʋ 'kʋ. 30 Kɛɛ, 'kɩ ɛ naa 'lɩ ꞊nʋ 'nyɩ, 'ɛ ‑mu.
‑Tɛ ‑Yusu bla la 'ku ‑hʋan* lɛ
(Makɩ 1.21-28)
31 ‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ ‑Yusu mu 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ' 'kwli, ‑ɛ kɔ 'nyrɛ mɔ Kapɛnaɔ, 'kɩ 'lɩ Galileblʋgba 'kwli. ‑Tɛ ‑Juukʋɛ* a ‑wuwle‑nyrɔwɔ* nyre 'ʋ, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ ɛ mu 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu* bʋ, 32 'ɛ bi 'ʋ yɔ', 'ɛ ‑tʋa nyibli Nyɩsʋa a ‑tɩ a tɔɔlɛ. Nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'ʋ, ɛ mɔ 'waa ꞊wlɩlɛkɛɛdɛ, 'kɩ ‑Yusu bʋ di tɔɔlɛ lɛ nu, ‑ɛ nu꞊o, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli, 'kɩ ɛ tʋɛ 'lɩ. 33 Ɛ kɔ nyɩbɛhɩan ꞊dʋ. Ɛ nɔ‑ 'ku ‑hʋan nɩ 'ʋ ke'. 'Kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu nɩ ‑do a 'mʋ bʋ, ɛ 'yɛɛ 'lɩ win, 'ɛ pɩ lɛ: 34 «Nasalɛtɩ a ‑Yusu, ‑ha ‑a mʋ mɛ lɛ, ꞊nɩ 'bie 'lɩ ‑aan ‑tɩ 'nyɩ. ‑Di nɩ, ꞊mʋ ‑a mʋ bʋ ‑wɛ. 'N yi꞊e nɩ, nyiblo a 'dɩ ‑bɩ ‑pa 'mʋ. ‑Mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, ‑mɔ ɛ lee 'nɛ‑.» 35 Bʋ pʋ 'kɩ lɛ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊maa 'ku ‑hʋan a 'mʋ 'yi, ɛ wɛn: «Ma wien, 'tɩ‑, ‑hɔn 'ʋ nyiblo ‑bʋ ke'!» Ɛ nɔ‑ mɔ 'ku ‑hʋan a 'mʋ bʋ ‑hli nyiblo a 'mʋ bʋ, 'kɩ 'ʋ nyibli a pɛpɛ ye', 'tɩ‑ 'ɛ ‑hɔn 'ʋ꞊ʋ ke', 'ɛ ‑mu, kɛɛ, ɛ 'yɩ꞊ɩ dɛ ‑hʋan ꞊dʋ ‑mɔ ‑nu. 36 Nyibli a pɛpɛ ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'ʋ, ɛ mɔ 'waa ꞊wlɩlɛkɛɛdɛ. Kɛ‑ ʋ pɩ, 'ʋ ye' lɛ 'pʋplɛ ‑nɩ, ʋ wɛn: «Dɛ a 'mʋ, ɛ mɔ dɛ ꞊nɩɔ. Nyiblo ‑bʋ, 'a pʋpʋwin nɩ 'klɩ kɩ dɩakɩ, 'tɩ‑, 'ɛ kɔɔ 'kuo ‑hʋɩn win kɩ. 'Bʋ pʋ lɛ, 'ku ‑hʋan bʋ ‑hɔn 'ʋ nyiblo ke', 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a 'nyrɛ 'kwli, ɛ ‑hʋɛn 'ʋ꞊ʋ ke'.» 37 Dɛ a 'mʋ, 'a ‑tɩ, ‑Yusu a 'nyrɛ 'ɛ 'hɛɛn bʋ, 'kɩ 'lɩ 'blʋgba a pɛpɛ a 'mʋ 'kwli.
‑Tɛ ‑Yusu ‑wɛɛ la kɩklanyibli ‑hʋɔhʋɩ a 'kʋɛ
38 ‑Tɛ ‑Yusu ‑hɔn 'lɩ Nyɩsʋa a 'kayu* bʋ, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ ɛ mu 'lɩ Simɔ (Piɛlɩ) a ‑tɛ. 'Kɩ 'lɩ 'kayu a 'mʋ bʋ, 'kɩ ɛ yɛɛ 'lɩ Simɔ a 'mʋ 'a 'dɔɔ bʋ, 'a 'hʋɩ 'ɛ yɩ hren dɩakɩ. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, nyibli a pɛpɛ ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'ʋ, 'ʋ nyɛɛ ‑Yusu lɛ, bʋ nu꞊o, nʋgba a 'mʋ, 'a 'hʋɩ bʋ 'kee ‑nɩ. 39 Ɛ nɔ‑ mɔ ‑Yusu bʋ ꞊jri꞊e 'lu bʋ, bʋ ꞊mʋma 'hʋɩ hinhren a 'mʋ 'yi lɛ, 'ɛ yɩ꞊ɩ ‑lee ‑nɩ, 'kɩ bʋ hlɔɔ nʋgba a 'mʋ ‑mɔ lɛ. Ti nɩ ‑do a ti 'yri, ‑ɛ ‑bɩ 'a 'hʋɩ 'kee nɩ, 'ɛ 'du ye', 'ɛ pi 'waa dididɛ.
40 ‑Tɛ 'yrʋ ‑wɛ 'lɩ yakɔ 'kwli lɛ, ‑tɛ ‑wuwle‑nyrɔwɔ* ‑wɛ 'lɩ, ‑ɛ ‑bɩ nyibli a pɛpɛ ‑mʋ', ‑ʋ kɔ nyibli, 'kʋɛ a gblegble ni, ʋ nʋ‑ gba 'lɩ 'waa nyibli a 'mʋ ‑Yusu ‑mɔ, 'ɛ pʋ 'waa dodoyo dabʋɩ 'lu blɛ, 'ɛ nu꞊o, 'waa 'kʋɛ 'ɛ ‑wɛ, 41 'kuo ‑hʋɩn* 'ʋ ‑hɔn 'ʋ 'hʋɩhrennyibli ‑hʋɔhʋɩ ke' lɛ, 'ʋ 'yɛɛ 'lɩ win, 'ʋ pɩ lɛ: «‑Mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu!» Kɛɛ ‑Yusu ꞊maa ꞊nʋ 'yi, 'ɛ lee ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ, ʋ 'nɩ 'hlaa 'lɩ ‑tɩ a 'mʋ, ‑ɛ nu꞊o, 'kuo ‑hʋɩn a 'mʋ, ʋ yi꞊e nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu, ɛ nɔ‑ mɔ Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la 'a dakɔ yɩ ya.
‑Tɛ ‑Yusu hlɛ la Nyɩsʋa a ‑tɩ, 'kɩ 'lɩ ‑Juukʋɛ* a 'blʋgba 'kwli
(Makɩ 1.35-39)
42 ‑Tɛ ‑nyrɛ ‑nyɛ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu 'du ye', 'ɛ mu 'lɩ ‑tɩtɛ ‑mʋ', 'dʋ bii 'ʋ yɩ, nyibli a ꞊ju a gblegble 'ʋ mu꞊o 'yie lɛ ꞊mʋɔ mɔ. ‑Tɛ ʋ yɛ꞊ɛ kɩ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ ‑hʋɛ bʋ ka꞊a yɩ, ʋ wɛn: «꞊Nɩ 'hɔɔn mɔ ‑a mʋ 'hʋɩ.» 43 Kɛ‑ ɛ nɔ‑ ‑mɔ ‑bɩ, ɛ pɩ ꞊nʋ yɩ, ɛ wɛn: «꞊Haantitie ‑mʋ', ‑ɛ hlɛ꞊ɛ, ‑tɛ ‑mʋ', Nyɩsʋa ni nyibli a win a kɩkɔɔlɛ, 'n kɔ ꞊bʋ pʋ꞊ʋ 'dɩɩ ‑bɩ a nyibli. Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa 'ɛ lee 'nɛ‑ 'mʋ ‑tʋtʋ kɩ,» 44 ‑Yusu 'ɛ bi ‑Juukʋɛ a 'blʋgbɩ a pɛpɛ ‑mʋ' kɩ, 'ɛ nɛ Nyɩsʋa a 'kayo* blɛ, 'ɛ nɛ Nyɩsʋa a ‑tɩ ‑mɔ lɛ.